Pogledajte fotografije dolaska svetog Nikole u Bašku…
Foto: Luka Tabako