Excel dokumentIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje – 1. siječanj 2016.– 31. prosinac 2016.

Excel dokument

Tablica 4 – Dospjele kamate na kredite i zajmove

PDF dokumentBilješke uz financijska izvješća Općine Baška za 2016. godinu