Excel dokumentIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Excel dokumentTablice uz obvezne Biljeske 2017.

PDF dokumentBilješke uz financijska izvješća 2017.