PDF dokumentI. izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu