PDF dokumentI. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu