PDF dokumentI. izmjene i dopune Plana nabave za 2017.