PDF dokumentI. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2016. godini