PDF dokument

Savjetovanje s javnošću – I. izmjene Proračuna Općine Baška za 2017. godinu

PDF dokument

I. izmjene i dopune Proračuna za 2017. – prijedlog

PDF dokument

Bilješke uz I. izmjene Proračuna 2017.

Word dokument

Obrazac – sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu