PDF dokumentII. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu