PDF dokumentII. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu