PDF dokumentIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Excel dokumentIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu