PDF dokumentIzvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška.