PDF dokumentIzvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška