PDF dokumentIzvješće o provedenoj Javnoj raspravi s prilozima – usklađenje UPU-2