PDF dokumentIzvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu