PDF dokumentIzvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa