PDF dokumentIzvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o javnom redu i miru