PDF dokumentIzvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o komunalnim djelatnostima