PDF dokumentIzvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Proračuna Općine Baška za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu