Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa
Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi naručitelji su obvezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno članku 80. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16):
Općina Baška kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u sukobu interesa.
Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

XLS dokumentRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 29.10. 2020.

Plan nabave:

2020. godina

DOC dokumentPlan nabave za 2020.

DOC dokumentI. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.

DOC dokumentII. izmjene i dopune Plana nabave za 2020..

2019. godina

PDF dokumentPlan nabave za 2019.

PDF dokumentI. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

2018. godina

PDF dokumentPlan nabave za 2018.

PDF dokumentI. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

PDF dokumentII. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

PDF dokumentIII. izmjene i dopune plana nabave za 2018.

Odluka o jednostavnoj nabavi

PDF dokumentOdluka o jednostavnoj nabavi