PDF dokument

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Baška

PDF dokumentIII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Baška – Prijedlog

PDF dokumentPrijedlog III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Baška – Sažetak za javnost

PDF dokumentPrijedlog III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Baška – Grafički dio

PDF dokument

Prijedlog III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine baška – Korištenje i namjena prostora

PDF dokumentPrijedlog III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine baška – Energetski sustav

PDF dokumentPijedlog III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine baška – Podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite