PDF dokumentJavna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2-Baška-Zarok

RAR dokumentPrijedlog izmjena i dopuna UPU 2