PDF dokumentJavna rasprava o Prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1) s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška

PDF dokumentUPU-1 BaŠka – usklađenje – PRIJEDLOG

PDF dokument3.4. Oblici korištenja i način gradnje – PRIJEDLOG