PDF dokumentJavni natječaj za davanje u zakup javne površine – ŠTAND