Word dokumentPrijavnica

PDF dokumentOdluka o raspisivanju Javnog natječaja za sufinanciranje javnih potreba na području Općine Baška u 2019. godini

PDF dokumentUpute za prijavitelje

Word dokumentIzvješće izvršenja programa – Financijsko

Word dokumentIzvješće izvršenja programa – Opisno

Word dokumentNacrt ugovora – Financiranje javnih potreba

Word dokumentObrazac za ocjenu prijava

Word dokumentZahtjev za isplatu sredstava

Word dokumentObrazac – 02 – Financijski plan

Word dokument

Obrazac – 03 – Izjava – Nepostojanje dvostrukog financiranja

Word dokumentObrazac – 04 – Izjava prijavitelja programa

Word dokumentObrazac – 05 – Izjava – Nekažnjavanje

Word dokumentObrazac – 06 – Popis članova s prebivalištem na području Općine Baška

Word dokumentObrazac – 07 – Popis članova do 15 godina starosti s prebivalištem na području Općine Baška