PDF dokumentOdluka o raspisivanju Javnog natječaja za su/financiranje javnih potreba na području Općine Baška u 2017. godini

PDF dokumentUpute za prijavitelje

RAR dokumentObrasci

PDF dokumentZahtjev za isplatu sredstava, financiranje programa

PDF dokumentNacrt ugovora, financiranje javnih potreba

PDF dokumentIzvješće izvršenja programa – opisno

PDF dokumentIzvješće izvršenja programa – financijsko