PDF dokumentOdluka o raspisivanju natječaja za sufinanciranje javnih potreba u 2019. godini

Word dokument

Upute za prijavitelje

Word dokumentObrazac 01 – Prijava programa

Word dokumentObrazac 02 – Financijski plan

Word dokumentObrazac 03 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Word dokumentObrazac 04 – Izjava prijavitelja programa

Word dokumentObrazac 05 – Izjava o nekažnjavanju

Word dokument

Obrazac 06 – Popis članova s prebivalištem na području Općine Baška

Word dokument

Obrazac 07 – Popis članova do 15 godina starosti s prebivalištem na području Općine Baška

Word dokumentObrazac za ocjenu prijava

Word dokumentNacrt ugovora financiranje javnih potreba

Word dokumentZahtjev za isplatu sredstava financiranje programa

Word dokumentIzvješće o izvršenju programa – Financijsko

Word dokumentIzvješće izvršenja programa – Opisno