PDF dokumentJavni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Područne škole Baška