Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je sljedeće javne pozive za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu i u kućanstvima te isto tako za poticanje brodskog prometa na alternativna goriva. U nastavku se daje informacija o objavljenim javnim pozivima:

  1. Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima – predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga (OPG), za postavljanje jedne (1) nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u samostalnom ili mrežnom radu, u postojeće građevine.
  2. Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju – predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima za postavljanje jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije:
    1. s kotlom na na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode (sustav na biomasu),
    2. s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora ili
    3. sa sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora.
  3. Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020. – predmet Javnog poziva je neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020. je sufinanciranje kupnje novih plovila (brodova) ili izgradnje plovila (brodova) za prijevoz putnika, roba i tereta s vrstama pogona: električni/vodik. Cilj Javnog poziva je povećanje energetske učinkovitosti brodskog pogona uz smanjenje emisije štetnih tvari kao i sprječavanje potencijalnog onečišćenja mora, rijeka i jezera.

Više informacija o uvjetima javnih poziva te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/ .