PDF dokumentMO Jurandvor – objava kandidacijskih lista

PDF dokumentMO Jurandvor – objava zbirne liste