PDF dokumentNacrt odluke o davanju u zakup površina javne namjene – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Word dokumentObrazac – sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – odluka o davanju u zakup površina javne namjene