PDF dokumentObavijest o javnoj raspravi o prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPUO Baška – POTPISANO

RAR dokumentVI. izmjene i dopune PPUO – prijedlog Plana za javnu raspravu