PDF dokumentNalaz mora – Baška, 02.08.2017

PDF dokument

Rezultati mikrobiološke analize mora na glavnoj plaži u Baški (ispod AC Zablaće)

PDF dokumentObavijest o kakvoći mora