S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju, do daljnjeg se ograničava rad sa strankama u Općini Baška.

Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema Općini obavljaju putem elektroničke pošte, telefonski ili običnom poštom.

Svi kontakti Jedinstvenog upravnog odjela Općine dostupni su na poveznici.