I ove godine mališanima omiljen svetac planira obići i područje Općine Baška.

Mole se roditelji sve djece predškolske dobi, koja ne pohađaju dječji vrtić, da dostave podatke djeteta i dokument iz kojeg je vidljivo da dijete ima prebivalište na području Općine Baška.

Prijave će se zaprimati do 13. studenog 2020. godine u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, a mogu se dostaviti i e-mailom na adresu: opcina-baska@ri.t-com.hr.

Za dodatne informcije možete se obratiti na broj telefona 051/750-550.

Podnošenje prijava iza navedenog roka neće biti moguće kako bi sveti Nikola na vrijeme mogao dobiti popis sve dječice.