PDF dokumentOdluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška