PDF dokumentOdluka o ishodu natječaja za su/financiranje javnih potreba na području Općine Baška u 2019. godini