Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije.

Izmjenama su do 21. siječnja 2021. godine produžene nužne epidemiološke mjere za područje Primorsko-goranske županije.

Izmjena Odluke dostupna je na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_141_2747.html