PDF dokumentOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj