PDF dokumentOdluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu