PDF dokumentOdluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška