PDF dokumentOdluka o odobrenju nenaplatnog korištenja javne površine – Crna ovca