PDF dokumentOdluka o poništenju dijela Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška na neodređeno vrijeme