PDF dokumentOdluka o poništenju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine