PDF dokumentOdluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška