PDF dokumentOdluka o poništenju natječaja za prijam u službu – komunalni i prometni redar