PDF dokumentOdluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme – komunalni redar referent za komunalnu naknadu