PDF dokumentOdluka o poništenju oglasa za prijam u službu