PDF dokumentOdluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Općine Baška za 2020. godinu