PDF dokumentOdluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor